vain jäsenille

Vartiointi

LVry jäsenyys edellyttää yhden vartiovuoron suorittamista veneilykauden aikana. Yhdistys määrää vuorot sukunimiaakkostuksen mukaan siten, että vartiokauden aloittava aakkonen vaihtuu vuosittain. Yhdistys lähettää tiedotteen vartiolistasta ja vartiointiajasta ennen veneilykauden alkua. Yhdistyksen vartiotarkastajat valvovat vartiotoiminnan sujumista.

Vartiovuoron laiminlyönnistä on määrätty sakko.

Jäsenillä on mahdollisuus vaihtaa vuoroja keskenään. Jotkut yhdistyksen jäsenet tekevät vartiovuoroja korvausta vastaan. He ilmoittavat yhteystietonsa ilmoitustaululla.

Vartijan tehtävät on kuvattu [vartiointiohjeessa].

\"\"